คนเก็บกด

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2554

 

        บางคนเป็นมีลักษณะเก็บกด คือ ดูภายนอกเผินๆ เหมือนไม่มีอะไร
คนอื่นมองแล้ว คนนี้เป็นคนไม่มีปัญหา อยู่ไปเรื่อยๆ ไม่พูดไม่แสดงปัญหาอะไรออกมา
มีอะไรก็เก็บไว้ไม่พูด

 

       ถึงเวลาก็ระเบิดตูมออกมา ช่วยไม่ทัน ถึงเวลาก็ไปเสียแล้ว เหมือนกับตายไปแล้ว
ปลุกไม่ฟื้น นอกจากขาดกัลยาณมิตรแล้ว ยังขาดโยนิโสมนสิการด้วย

 

       ความอดทนกับการเก็บกดไม่เหมือนกัน ความอดทนจะต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ
ส่วนคนเก็บกด ถ้ามีโยนิโสมนสิการ ความคิดไม่ดีต้องหายไป ไม่ใช่อัดอั้นเอาไว้รอวันระเบิด
แต่ต้องคลายความคิดไม่ดีได้ตลอด มีใจที่โปร่งเบาตลอด

 

       ดังนั้น คนที่เก็บกด คือ คนที่ขาดทั้งกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ
แต่บางคนไม่เก็บกด และไม่อดทน มีอะไรขึ้นระบายหมดเรียบ เอาความหนักใจทั้งหลาย
ไปอยู่กับคนรอบข้าง แล้วข้าพเจ้ากินอิ่มนอนหลับสบายใจ อย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร