เสียเวลาแล้ว อย่าให้เสียฟรี

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2554

 

ถ้ามีกัลยาณมิตรตั้งแต่ต้นจะไม่มีคำว่าเสียดาย
พวกเราเองตอนนี้กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่
จะศึกษาอะไรก็ขอให้เอาฉันทะใส่เข้าไปด้วย


 

เพราะเมื่อจะเสียเวลาแล้ว อย่าให้เสียฟรี
ตั้งใจศึกษาให้ดี นำความรู้มาใช้ให้เต็มที่
ทุกวิชาถ้าเราตั้งใจศึกษาจะได้ประโยชน์
จากเนื้อหาคำสอนหลักวิชานั้นทั้งหมด

 

เห็นอะไรอย่าปล่อยผ่าน
อยู่ที่ความใส่ใจของเรา ถ้ามีความใส่ใจ
ทำอะไรทำจริง ใจจรด แล้วจะได้ประโยชน์
จะได้แง่คิดมุมมองการนำมาใช้
ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใจจรดทุกวิชา
เห็นประโยชน์แล้วนำมาใช้