ปริยัติงูพิษ

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2554

 

สิ่งที่ต้องระวัง คือ ทุกอย่างในดีมีเสีย ในเสียมีดี เรื่องการศึกษาก็มีจุดอ่อนเหมือนกัน

 

                คนที่ศึกษาเล่าเรียน จุดอ่อนอยู่ตรงที่ ทิฏฐิ คือ พอรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้มาก จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง รู้สึกว่าคนอื่นไม่รู้เท่าเรา ไม่เก่งเท่าเรา เกิดเป็นทิฏฐิขึ้นมา  คำว่าปริยัติงูพิษ ก็คือ ศึกษาปริยัติมามาก แล้วเป็นเหมือนงูพิษที่ทำร้ายตัวเอง  

 

               เราศึกษาทางด้านปริยัติ คือ การรู้จำ ไม่ได้รู้แจ้ง ยังไม่ใช่ภาวนามยปัญญา เป็นเพียงจินตมยปัญญา ยิ่งถ้าเมื่อใดเกิดความคิดว่า ตัวเองคิดถูกต้อง ส่วนคนอื่นคิดผิดหมด แต่ความจริงแล้วที่ตัวเองคิดนั้นไม่ถูกต้อง อย่างนี้เกิดปัญหา เป็นทิฏฐิที่ผิดพลาด หากไปชี้นำคนอื่น ทำให้คนอื่นเดินผิดทางหมด

 

               และเมื่อมีคนมาบอกมาสอน จะเกิดความถือตัวขึ้น ใครจะมาสอนจะมาแนะ ไม่ฟังทั้งนั้น ไม่ยอมรับ คนจะมาสอนเราจบอะไรมา มีความรู้ขนาดไหนจะมาสอนเรา เราเรียนมาตั้งมากมาย รู้เท่าเราหรือเปล่า สุดท้ายความรู้ที่ได้เรียนมากลับเป็นเครื่องบั่นทอนตัวเอง ใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาต่อไปข้างหน้า ยิ่งเรียนสูงมากขึ้น ยิ่งต้องระวังเรื่องนี้ให้ดี