เราเกิดมาสร้างบารมี ไม่ได้มานั่งใช้กรรม

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2554

             เราเกิดมาสร้างบารมี ไม่ได้มานั่งชดใช้กรรม เพราะฉะนั้น ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาเป็นข้ออ้างไม่ให้เราเร่งสร้างความดี เพราะถ้าเราไม่สร้างความดี เราก็มีโอกาสถูกช่วงชิงเอาสิ่งต่างๆ เช่น เวลา โอกาส สมบัติ ลาภ ยศ ไปทำสิ่งที่เป็นบาปได้ตลอดเวลา เช่น

เวลา ถ้าเราไม่ช่วงชิงเอามาสร้างบารมี ก็จะถูกช่วงชิงไปในกิจอย่างอื่น เช่น ธุรกิจ วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ สุรานารี พาชีกีฬาบัตร

สมบัติ หากไม่ช่วงชิงมาสร้างบารมี ในไม่ช้าก็จะถูกช่วงชิงไปทำอย่างอื่น โดนขโมย โดนโกง อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ฯลฯ

ตำแหน่งหรือยศ ถ้าละเลยไม่ช่วงชิงเอามาใช้สร้างความดีอย่างเต็มที่ ก็จะถูกช่วงชิงไปทำบาปอกุศลอย่างที่เราเห็นๆ กันในปัจจุบัน พอหมดตำแหน่ง คิดจะทำความดีก็สายไปเสียแล้ว

               ก่อนที่เราจะหมดสิทธิ์ในการใช้แรงกายแรงใจ ปัจจัย ตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมี เราจึงควรตระหนักถึงสิ่งซึ่งกล่าวมาแล้ว และเตือนตัวเองทุกลมหายใจเข้าออก และทุกคราวที่ระลึกรู้ตัวว่า "เราเกิดมาสร้างบารมีๆๆ"  ...เพราะโลกนี้เป็นที่สร้างบารมี ไม่ใช่ที่เสวยบุญ