ชิงช่วง…ช่วงชิง

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2554

ชิงช่วง…ช่วงชิง

การที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะมีบุญเก่าติดตัวมามากๆ

แต่ไม่ว่าจะมีมากหรือน้อย ถ้าเราทำบุญใหม่เพิ่มขึ้นให้เข้มข้น ก็จะทำให้บุญใหม่กับบุญเก่าเชื่อมกัน ทำให้สิ่งที่เราอธิษฐานสัมฤทธิ์ผล

แต่ไม่ใช่ทุกคน สิ่งที่เราอธิษฐานจิตจะเป็นจริงได้ ต้องมีตัวแปรอย่างน้อย ๓ ประการด้วยกัน คือ


๑. สิ่งที่เราปรารถนาหรืออานิสงส์ที่เราจะได้ต้องพอเหมาะกับกำลังบุญ หากสิ่งที่ปรารถนาใหญ่ กำลังบุญต้องใหญ่พอเหมาะกันด้วย เช่น ถ้าอยาก ได้บ้านราคา ๗ ล้านบาท ก็ต้องมี ๗ ล้านบาทถึงจะชื้อได้ ถ้ามีเงินเพียงแค่ ๑ ล้านบาทก็ซื้อไม่ได้ เป็นต้น

๒. บุญในอดีตทางด้านนั้นมีมากขนาดไหน เช่น บางคนชวนคนทำทานและทำด้วยตนเองได้ถึงเป้าหมายที่ตัวตั้งใจไว้โดยไม่ลดเป้าลงมา เวลาบุญส่งผลจะได้สมบัติตามเป้าที่ตัวเองตั้งไว้

๓. บุญที่ทำในปัจจุบันได้เติมลงไปอีกจนเต็มเปี่ยมในระดับพอเหมาะกับสิ่งที่ตัวปรารถนา ถ้าบุญเก่าน้อยก็ต้องเติมบุญในปัจจุบันให้มากๆ บุญใหม่นี้เมื่อมารวมกับบุญเก่า ทำให้มีปริมาณมากพอที่จะทำให้การอธิษฐานจิตสัมฤทธิ์ผลได้

ส่วนที่บางคนทำบุญแล้วปรากฏว่าเกิดเรื่องร้ายๆ เข้ามาในชีวิต เพราะตามธรรมชาติแล้วบุญบาปที่อยู่ในตัวของมนุษย์จะคอยชิงช่วงแย่งกันให้ผลอยู่ตลอดเวลา ถ้าบุญได้ช่องจะส่งผลให้เกิดสิ่งที่ดีกับชีวิตก่อน ตรงข้าม ถ้าบาปได้ช่องก็จะส่งผลให้เกิดสิ่งเลวร้ายกับชีวิต ดังนั้น ใครที่ทำบุญแล้วเกิดอุบัติเหตุก็อย่าไปโทษว่าบุญไม่ช่วย แต่เป็นเพราะบาปเก่าที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันมาชิงส่งผลก่อนบุญใหม่ที่เราทำในปัจจุบัน

และนอกจากทำบุญแล้ว ต้องนั่งสมาธิเจริญภาวนาให้มากๆ คนนั่งสมาธิมาก หน้าที่การงานจะราบรื่น มีอุปสรรคน้อย แต่หากช่วงไหนไม่ค่อยได้นั่งสมาธิ โดยอ้างกับตัวเองว่างานเยอะบ้าง ไม่ค่อยมีเวลาบ้าง ช่วงนั้นปัญหาและอุปสรรคก็จะมาก

ช่วงที่คนเรานั่งสมาธิมากๆ จะเป็นการเปิดโอกาสให้บุญเก่าส่งผลได้ง่าย ยิ่งถ้าเราทำบุญใหม่ควบคู่ไปด้วย เมื่อนั่งสมาธิมากเข้า บุญเก่าก็จะเชื่อมถึงบุญใหม่ ทำให้ไปตัดรอนบาป อุปสรรคในหน้าที่การงานจึงน้อย แต่ถ้าช่วงใดไม่ได้นั่งสมาธิ บุญเก่าจะส่งผลได้ยาก ปัญหาอุปสรรคก็จะมากตามไปด้วย

โลกใบนี้ไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรีๆ ทุกอย่างล้วนมีเหตุมีผลทั้งสิ้น คนจะรวยได้จะมีบุญมาจากการทำทานติดตัวมา ถ้ามีบุญน้อยแม้ในชาตินี้ จะเป็นคนเรียนเก่งหรือว่าทำงานเก่งขนาดไหนก็ตาม โอกาสที่จะรวยหรือประสบความสำเร็จย่อมมีน้อยกว่าผู้ที่สั่งสมทานกุศลในอดีตมามากอย่างแน่นอน