บุญ..ทำให้องอาจสง่างาม

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2554

 

บุญ..ทำให้องอาจสง่างาม

บุญจะทำให้เราองอาจสง่างามในทุกที่
บุญจะทำให้เราไม่หวาดหวั่น ไม่กลัวต่อมรณะภัย
แม้เราจะอยู่บนเตียงคนป่วย ในวาระสุดท้ายของชีวิต
เราจะมั่นใจ เพราะบุญจะทำให้เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์... 

บุญ...รับรู้ได้ทำให้ใจชุ่มชื่น

บุญฺ...แม้มองไม่เห็น แต่ก็สามารถรู้อาการของบุญได้
คือ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้ชุ่มชื่นเป็นสุขสว่างไสว
ปลอดโปร่ง

บุญ...ยังสามารถสะสมไว้ในใจได้ด้วย
วันนี้...เราก็ได้สั่งสมบุญอีกครั้ง