บุญ..อยากได้อะไรให้นึกถึงบุญเป็นที่ตั้ง

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2554

 

บุญ...อยากได้อะไรให้นึกถึงบุญเป็นที่ตั้ง

เมื่อทำบุญแล้วให้อธิษฐาน...เอาบุญมาช่วย
ดังนั้นจึงจะสำเร็จได้โดยง่าย


บุญ...ทำให้สมบัติเกิดขึ้นอย่างไร้เงื่อนไข

สมบัติต่างๆ จะบังเกิดขึ้นกับเราอย่างต่อเนื่องและไร้เงื่อนไข
ก็ต่อเมื่อ เราสร้างเหตุแห่งการทำบุญอย่างไร้ข้อแม้เงื่อนไข
ทำด้วยใจที่ผ่องใสปีติเบิกบาน

ดังนั้น เมื่อบุญส่งผลย่อมมีสมบัติบังเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย
เป็นสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย
ประกอบกิจการงานใดก็สำเร็จได้ง่าย
คำว่า "ไม่มี" "ไม่ได้" "ไม่สำเร็จ" ย่อมไม่บังเกิดขึ้น