อานิสงส์ของการทำทานตามกาล

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2554

ผู้ที่ให้ทานตามกาล เช่น
-  ให้ผลไม้ที่ออกใหม่ตามฤดูกาล
-  เมื่อถึงวันสำคัญหรือพิธีสำคัญทางศาสนา เช่น กฐิน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ฯลฯ
    เมื่อเขามีการทำบุญทำทานก็ควรไปร่วมด้วย
-  คนที่เดินทางกำลังมีความต้องการ เราก็รีบให้ความช่วยเหลือไป
-  หรือคนไข้ผู้ที่เจ็บป่วย เมื่อเรารู้เราก็ควรจะรีบให้ทานเขา เพื่อที่จะได้หายจากอาการเจ็บไข้โดยเร็ว

ผู้ที่ให้ทานตามกาลเช่นนี้ จะมีผลบุญติดตัวไป ดังนี้
-  ไม่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากติดตัวข้ามภพข้ามชาติไป
-  ได้รับความสำเร็จสมความประสงค์ในเวลาที่ต้องการได้โดยง่าย
-  หรือพูดได้ว่า สมบัติมาไม่ขาดมือแม้อาจจะไม่ใช่คนรวย
-  แต่หากอยากได้สิ่งใดก็จะได้ดังใจ นี่คืออานิสงส์ของการทำทานตามกาล