อานิสงส์ของการทำทานโดยความเคารพ

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2554


การทำทานโดยความเคารพ

ผู้ที่ทำทานโดยความเคารพจะมีผลบุญติดตัวไปดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดแจ้ง ดังนี้

๑. ทำให้เป็นคนดี และไม่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม จะเป็นผู้ที่มีสมบัติมากติดตัวไป

๒. ด้วยอำนาจแห่งความเคารพในทาน ถ้ามีบุตร ภรรยา บ่าวไพร่ ก็จะอยู่ในโอวาททุกคน
เราก็ไม่ต้องไปเจอกับลูกที่ดื้อ เมียที่ดื้อ สามีที่ดื้อ หรือใต้บังคับบัญชาที่ดื้อเพราะตัวเรานั้น
เลิกดื้อเป็นประการสำคัญนั่นเอง

การที่มีลูกดื้อ สามีดื้อ ภรรยาดื้อ หรือมีผู้ใต้บังคับบัญชาดื้อ ก็เพราะตัวเราเองที่ให้ทาน
โดยขาดความเคารพ ของที่จะให้ทานก็ไม่เคารพ บุคคลที่จะให้ก็ไม่เคารพ