บุญ..หาได้ต้องใช้เป็น

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2554

บุญ...หาได้ต้องใช้เป็น

หาบุญได้ ต้องใช้บุญเป็น
เมื่อเกิดอุปสรรคต่างๆ นานาเข้ามาในชีวิต
เราต้องใช้ธรรมะ ใช้บุญของเรานี่แหละ ดับทุกข์นั้น


บุญ...ช่วยได้ทั้งตนเองและผู้อื่น

หากเราคิดจะช่วยใคร เราต้องมีบุญมาก
ดังนั้น เราควรหมั่นสั่งสมบุญให้ได้มากๆ
เมื่อมีบุญมาก นอกจากจะช่วยตัวเองได้แล้ว
ยังช่วยคนอื่นได้อีกด้วย


บุญ...นำสิ่งที่ดีงามสู่ชีวิต

บุญเป็นเรื่องสำคัญ
เพราะการจะให้สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตขึ้นอยู่กับกำลังบุญ
ที่เราจะต้องหมั่นลั่งสมไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม