สิ่งดีๆ ที่เรียกว่า "บุญ"

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2554


บุญ...นำสู่ที่สุดแห่งธรรม

การไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้น ต้องอาศัยกำลังบุญมากๆ บุญธรรมดา ไปไม่ถึง
ต้องเป็นบุญพิเศษ ทำบ่อยๆ ถูกจุดแห่งบุญ ถูกทักขิไณยบุคคล ...


บุญ...พาเราสู่จุดสูงสุดแห่งชีวิต

การทำบุญ มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่เราคาดคิด
การทำบุญ นำเราไปสู่ชีวิตอันยิ่งใหญ่จนถึงความเป็นพระอริยเจ้า
หากเริ่มต้นด้วยการ "ทำบุญ" ตั้งแต่วันนี้ เราย่อมสามารถพัฒนาชีวิตของเรา
ให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดแห่งชีวิตได้


บุญ...ต้องทำให้ต่อเนื่อง

เพื่อไม่ให้บาปได้ช่อง เพราะบาปมีผลทำให้เกิดอุปสรรคต่างๆ นานา
เข้ามาตัดรอนชีวิต


บุญ...ต้องทำจึงจะได้

บุญทุกบุญ บารมีทุกอย่าง เราไม่สามารถได้มาเปล่าๆ เราต้องทำถึงจะได้
แล้วควรจะทำให้ครบ เพราะเราคงไม่อยากเกิดมาหล่อแต่จน รวยแต่ไม่ฉลาด ฯลฯ
ดังนั้น พึงสั่งสมบุญบารมีให้ครบถ้วนทุกๆ บุญ...