ทานของสัตบุรุษ ๕ ประการ

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2554

สัปปุริสทานสูตร ว่าด้วยทานของสัตบุรุษ ๕ ประการ

๑.  การให้ทานด้วยศรัทธา ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง เป็นผู้มีรูปสวยน่าเลื่อมใส มีผิวพรรณงาม
๒.  การให้ทานโดยเคารพ ย่อมมั่งคั่ง มีบุตร ภรรยา คนใช้ เป็นผู้ที่เชื่อฟัง ตั้งใจปฏิบัติตาม
๓.  การให้ทานโดยกาลอันควร ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งโภคทรัพย์มาก ย่อมเป็นผู้ที่มีความต้องการเกิดขึ้นตามกาล
      บริบูรณ์
๔.  การให้ทานเป็นจิตอนุเคราะห์ ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีโภคะมาก มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ สูงยิ่งขึ้นไป
๕.  การให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งโภคทรัพย์ ไม่มีอันตรายมาแต่ไหนๆ ไม่ว่าจากไฟ
      จากน้ำ จากพระราชา จารโจร จากคนไม่เป็นที่รัก หรือจากทายาท