นั่งสมาธิแล้วรวย

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2555

คำถาม:

ทำไมช่วงที่ลูกนั่งสมาธิมาก อุปสรรคจะน้อย แต่พอช่วงไหนไม่ได้นั่งสมาธิ อุปสรรคจะมาก เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และถ้าลูกนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีก จะส่งผลให้ธุรกิจเจริญขึ้นได้อย่างไร ลูกจะได้ไปแนะนำหมู่ญาติให้นั่งสมาธิกันเยอะๆ เพื่อชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าได้ด้วยวิธีการง่ายๆ

ที่นี่มีคำตอบ:

ช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่าย คือ เปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่าย จึงมีอุปสรรคน้อย สมาธิทำให้เกิดปัญญา ซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการณ์อะไรต่างๆ ได้ถูกต้อง จะคิด จะพูด จะทำอะไร เมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบาย ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่าย กอปรกับบุญเก่าใหม่รวมส่งผลได้ง่าย การทำสมาธิเป็นการเปิดโอกาสให้บุญเก่ากับบุญใหม่มาเจอกันแล้วส่งผล

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๑ ตอนเรื่องแปลกแต่จริง
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘