ป่วยทุกครั้งที่ไปโรงเรียน

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน

ทำไมลูกต้องป่วยทุกครั้งเมื่อไปโรงเรียนจนเป็นเหตุให้ไม่ได้เรียนหนังสือ
ปัจจุบันนี้ ลูกเพิ่งผ่าตัดเนื้องอกที่ต้นคอจะหายขาดหรือไม่คะ


 


 

ที่นี่มีคำตอบ:

ตัวลูกป่วยทุกครั้งเมื่อไปโรงเรียนจนไม่ได้เรียนหนังสือ จนเป็นสาเหตุให้ไม่ได้เรียนหนังสือ
เพราะในอดีตมักจะห้ามลูกหลานเรียนหนังสือ โดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นผู้หญิง โดยมีความคิดว่า เรียนไปก็ไม่ได้ใช้ วิบากกรรมนี้มาส่งผลให้มีเหตุไม่ให้ไปเรียนหนังสือ

ปัจจุบันผ่าตัดเนื้องอกที่ต้นคอ เพราะกรรมในอดีตมีเศษกรรมสั่งเชือดคอสัตว์เอามาทำเป็นอาหารเลี้ยงแขกเหรื่อมาส่งผล แต่ก็มีโอกาสหาย โดยให้ทำบุญทุกบุญบ่อยๆ ทั้งทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น แล้วอุทิศบุญนี้ไปให้สัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียน


 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๑ เรื่องแปลกแต่จริง
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร