ให้ที่พักและที่สร้างวัด

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

การที่ลูกหาสถานที่พักให้พระภิกษุและอุบาสกระหว่างเรียน และหาสถานที่สร้างวัดไทยนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้บ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้าง

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ:

จะได้อานิสงส์โดยย่อ คือ จะเป็นผู้มีสมบัติมาก ทั้งที่ดิน ทรัพย์สินเงินทอง บริวาร จะเป็นผู้มีดวงปัญญาแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม จะอุดมไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ปิดอบายไปสวรรค์

ลูกมีบ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เพราะบุญที่สร้างมากับหมู่คณะ แล้วได้อธิษฐานจิตว่า ให้ได้เป็นกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายมาเมื่อพุทธันดรก่อนๆ

อานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้บริวารสมบัติ มีพี่น้อง หมู่ญาติ เพื่อนฝูงที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมสังคมที่เกื้อกูลต่อการสร้างบารมี เป็นที่รักของมหาชนเป็นอันมาก จะมีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข บรรลุมรรคผลนิพพาน แม้ละโลกไปแล้ว ก็จะมีบริวารมาก ทิพยสมบัติมาก มีวิมานสว่างไสว เป็นต้น

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร