แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรม

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2556

 

แล้วแต่บุญ แล้วแต่กรรม


ยายเป็นห่วงบุญ  ไม่ห่วงใคร ในตัวเรามีดวงบุญกับดวงบาป
เราต้องสร้างบุญ ของเราให้มาก ๆ  ยายสู้ทุกอย่าง
มีอะไรเกิดขึ้น  ยายดู แก้ปัญหา ไม่ถอย

เวลาจะช่วยเหลือใคร  เราก็ต้องมองดูตัวเราก่อน
แล้วดูตัวเขา ว่าเราช่วยเขาไหวไหม
 ถ้าไม่ไหว  ก็วางอุเบกขา
ถ้าเตือนเขาแล้วไม่เชื่อ ก็ต้องคิดว่า
แล้วแต่บุญ แล้วแต่กรรมที่เขาทำมา
ถ้าเรารับอะไรมา  เราก็ต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุด

 

คำสอนคุณยาย