สอนตัวเองให้ได้

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2558

 

สอนตัวเองให้ได้

 

สอนตัวเองให้ได้

สอนตัวเองให้ได้ ตอนนี้เรายังไม่เห็นพญามาร 
แต่พญามารนั้นเห็นเรา 

เขาเห็นเราตลอดเวลา ผู้ที่ยัง ไม่เข้าถึง วิชชาธรรมกาย จะไม่สามารถเห็นเขาได้
เขาจึงเห็นเราฝ่ายเดียว 

นักสร้างบารมีผู้มุ่งจะปราบมาร
และไปที่สุดแห่งธรรมนั้น ล้วนอยู่ ในบัญชีดำของเขาทั้งสิ้น ถ้าเขา ถอดกายเราได้

เขาก็จะถอด แต่ถ้า ยังถอดไม่ได้ ก็จะสร้าง อุปสรรคในการสร้างบารมี ให้เกิดขึ้น

นี้เป็นสิ่งที่พญามารทำอยู่ ตลอดเวลาไม่มีวันเว้นว่าง 

ในเมื่อคุณยายละสังขารแล้ว
เราก็จะไม่ได้ยินท่านอบรมสั่งสอน เหมือนแต่ก่อน 

"เราจึงต้องสอนตัวเองให้ได้"

 

พระเทพญาณมหามุนี.วิ