ชีวิตคือสงคราม

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2558

 

ชีวิตคือสงคราม

 

Until you know that life is war, you cannot know what prayers is for.

- John Piper

คุณไม่อาจรู้หรอกว่าบทสวดภาวนาอ้อนวอนมีไว้เพื่ออะไร

จนกว่าคุณจะรู้ว่าชีวิตคือสงคราม

 

 

 (ถ้อยคำของ  John Piper)

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร