งานวิจัยอเมริกาเผยนั่งสมาธิช่วยชะลอวัย

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2556

 

                                                       งานวิจัยอเมริกาเผยนั่งสมาธิช่วยชะลอวัย
 
 
เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือทำสมาธิเป็นประจำ จึงดูผุดผ่องอ่อนกว่าวัย

งานวิจัยนี้ มีคำตอบสำหรับข้อสงสัยของคุณ...

>>  การศึกษานี้ ทำโดย ทอนย่า เจค็อบ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในเดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาสาสมัคร 30 คน ได้ฝึกทำสมาธิในสถานที่ฝึกสมาธิในรัฐโคไลราโด วันละ 6 ชั่วโมง นานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน วิธีการทำสมาธิ คือ การทำจิตให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะ ด้วยการเฝ้าดูลมหายใจและการเจริญเมตตาภาวนา

>>  เอลิซาเบท แบล็กเบิร์น ผู้ร่วมวิจัยซึ่งเคยได้รับรางวัลโนเบลปี ค.ศ. 2009 เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเทโลเมียร์ กล่าวถึงการศึกษาครั้งนี้ว่า “ผลบางอย่างจากการฝึกสมาธินานสามเดือน ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงจำนวนเอนไซม์เทโลเมอเรสในร่างกายของกลุ่มอาสาสมัคร”

>>  หลังจากสามเดือนผ่านไป นักวิจัยพบว่า การทำงานของเอนไซม์เทโลเมอเรสของอาสาสมัครที่ทำสมาธิ ทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ทั้งยังเพิ่มปริมาณการหลั่งเอนไซม์ดังกล่าวขึ้นด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการชะลอวัยและการมีอายุยืน

>>  เนื่องจากทุกครั้งที่มีการถอดแบบดีเอ็นเอที่โครโมโซม ส่วนที่เรียกว่าเทโลเมียร์ ซึ่งเป็นทางของดีเอ็นเอจะสั้นลงเรื่อยๆ  ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโครโมโซมจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ด้วย ซึ่งที่นักวิจัยเชื่อว่ากระบวนการนี้เองเป็นสาเหตุของความแก่และความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ ทว่าเอนไซม์เทโลเมอเรสจะตอบสนองต่อการซ่อมแซมเทโลเมียร์ที่ถูกทำลายดังกล่าว ดังนั้น เมื่อเอนไซม์เทโลเมอเรสทำงานได้เต็มที่ จึงสามารถช่วยลดผลกระทบหรือหยุดเซลล์ไม่ให้แก่ลงได้

อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนานๆ ลองหันมาทำสมาธิเป็นประจำกันดีไหม