" สัมมา อะระหัง "

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
" สัมมา อะระหัง "
 

ความหมายของคำว่า...“สัมมา อะระหัง”

คำว่า “สัมมา อะระหัง” เป็นภาษาบาลี มีศัพท์ควบคู่กันอยู่ 2 ศัพท์ คือ “สัมมา” และ “อะระหัง”

“สัมมา” เป็นศัพท์ที่มีความหมายสูง แปลว่า ชอบ ในพระพุทธคุณ 9 บท ท่านเอาศัพท์นี้เข้าคู่กับ “สัมพุทโธ” เป็นสัมมาสัมพุทโธ เป็นบทแสดงพระคุณของพระพุทธเจ้า แปลว่าผู้ตรัสรู้เอง โดยชอบ นอกจากนี้ยังมีใช้ในอริยมรรคมีองค์ 8 ด้วย เช่น สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ เป็นต้น

“อะระหัง” เป็นพระพุทธคุณบทต้น แปลว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ เมื่อเข้าคู่กันเป็น “สัมมา อะระหัง” ก็แปลว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นพระอรหันต์โดยชอบ

      บทบริกรรม “สัมมา อะระหัง” ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จึงมีความหมายสูงและอยู่ในขอบข่ายของพุทธานุสติ

" หมั่นภาวนาเนืองนิตย์...ชีวิตจะมีความสุขความเจริญ " (เบื้องต้นควรภาวนาให้ได้ไม่น้อยกว่าวันละ 500 ครั้ง...ภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่ง)

© อานุภาพ " สัมมา  อะระหัง " ©

อานุภาพ "สัมมา อะระหัง" ภาวนาช่วยชีวิต ปอดแตก...ปลอดภัย...http://www.youtube.com/watch?v=TylX1MW8XRs&hd=1

อานุภาพสัมมา อะระหัง แม่ค้าขายบ๊วยก็เป็นประธานกองกฐินได้...http://www.youtube.com/watch?v=4Q6xhhOWHUQ&hd=1

อานุภาพสัมมาอะระหัง ค้าขายดี...http://www.youtube.com/watch?v=FooaXED5d3g&hd=1

อานุภาพสัมมาอะระหัง เรียนดี...http://www.youtube.com/watch?v=rXv6DA5T8ZI&hd=1

อานุภาพ "สัมมา อะระหัง" เพลี้ย...ไม่ลงนาข้าว...http://www.youtube.com/watch?v=oITbGe99rXE&hd=1

อานุภาพสัมมาอะระหัง หายป่วย...http://www.youtube.com/watch?v=R7oitAR5TK0&hd=1

อานุภาพสัมมาอะระหัง ใจหยุดนิ่ง...http://www.youtube.com/watch?v=TQ-i2pK1jWc&hd=1

สัมมาอะระหัง เจริญรุ่งเรือง...http://www.youtube.com/watch?v=ta_M6tDoEeQ&hd=1

สัมมาอะระหัง รวย...http://www.youtube.com/watch?v=L1d7y49Wv8s&hd=1

อานุภาพสัมมาอะระหัง ใจเย็น...http://www.youtube.com/watch?v=GbljOi-FItI&hd=1

อานุภาพ "สัมมา อะระหัง" หายป่วย เข้าถึงธรรม...http://www.youtube.com/watch?v=lUXToudSaxo&hd=1

© หลักการภาวนา " สัมมา อะระหัง "...http://www.youtube.com/watch?v=KGc8qWt82tw&hd=1