บางอย่างแก้ได้...บางอย่างแก้ไม่ได้

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
บางอย่างแก้ได้...บางอย่างแก้ไม่ได้
 
 

      ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
      บางอย่างแก้ไขได้ บางอย่างแก้ไขไม่ได้
      บางอย่างแก้ไขได้ในทันที บางอย่างต้องใช้เวลา
      มากขึ้น
      แต่บางอย่างใช้เวลาแล้วก็แก้ไม่ได้
      พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปว่าปัญหามี2อย่าง
      คือ สเตกิจฉากับอเตกิจฉา หมายถึงแก้ไขได้และ
      แก้ไขไม่ได้
      ตัวอย่างเช่น มีดบาดนิ้วของเราเป็นแผล อันนี้แก้ได้
      แต่ถ้าหากคอขาดก็แก้ไม่ได้ ต้องไปเกิดใหม่เท่านั้น
      เราต้องคำนึงถึงความจริงของชีวิตและงาน
      ว่าเป็นเช่นนั้นเอง ฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้
      เราก็ต้องรักษาใจให้ใสๆ เอาไว้
     ไม่ปล่อยให้ทุกข์ใจไปกว่านั้นแล้วจึงปรับปรุงแก้ไขตนเอง
      เพื่อที่ว่าภพชาติต่อไป เราจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่า
     ไม่ต้องประสบวิบากกรรมหรืออุปสรรคของชีวิต
     เหมือนในภพชาตินี้อีก


            
               ตะวันธรรม
            26 กันยายน 2545
         At  Last  You  Win