ดวงแก้วจุยเจีย…ขนาด 1เซนต์ จำนวนนับหมื่นดวง

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2557

 
 
°♢ดวงแก้วจุยเจีย…ขนาด 1เซนต์ จำนวนนับหมื่นดวง      ได้นำมาสรงน้ำให้สะอาด จากนั้น ก็สรงด้วยน้ำอบไทย เพื่อความประณีต…ต่อจากนั้น  ก็จะได้ทรงเครื่องให้กับดวงแก้วจุยเจีย โดยพระทหารร้อย  เมื่อเสร็จแล้ว ก็จะถึงหลวงพ่อโดยเข้าอาคารภาวนา

จากนั้น หลวงพ่อและทีมงาน
จะซ้อนวิชชาให้กับกายสิทธิ์ภายใน จะทำให้กายสิทธิ์ มีฤทธิ์มีเดช… จากนั้น…
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 วันรวมใจลูกพระธัมฯพันธุ์แท้

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้ทราบข่าวว่า
ลูกๆทั้งเขตในและเขตนอกจะพร้อมใจกันมาบูชาธรรม
เนื่องในโอกาส อุปสมบทครบ 45 พรรษาของหลวงพ่อ ด้วยการถวาย กองทุนยารักษาโรค
และนั่งสมาธิเข้ากะรอบพิเศษ ในวันดังกล่าว

 
 
  

หลวงพ่อมีความปลื้มปีติ ดีใจที่ลูกๆ จะพร้อมใจกันมาเอาบุญใหญ่ ในวันนั้น ท่านรำพึงว่า ...
" วันทำงานเขาจะมากันได้เหรอ?? "

แต่เมื่อทราบว่าลูกทุกคนตั้งใจวางภารกิจ
ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง เพื่อมาบูชาธรรม
แด่หลวงพ่อในวันนั้น
หลวงพ่อจึงฝากข้อความ มาถึงลูกทุกคนว่า ...

วันนั้นหลวงพ่อไม่ได้ออกมา เพราะนั่งธรรมะ ปลีกวิเวก   แต่จะคุมบุญ คุมธรรมะพิเศษ พบกันครึ่งทางที่กลางกาย และฝากของขวัญพิเศษให้กับทุกคนที่มาในวันนั้นคือ
"ดวงแก้วธรรมชัย"
สำหรับภารกิจ ...
"เข้ากะ เข้ากลาง เข้ากอง เข้าเป้า ภายในพรรษานี้"