อิริยาบถแห่งสันติภาพ

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2556

                  

                                                            อิริยาบถแห่งสันติภาพ

                                           การสร้างสันติภาพด้วยการทำสมาธิ เป็นวิธีที่ได้ผล

                                                  ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายเลย

                                  การสร้างสันติภาพ ถูกกว่าการทำสงครามภายนอกอย่างเทียบกันไม่ได้

                                               สงครามภายนอกต้องเสียงบประมาณมากมาย

                                    แต่สันติภาพอันเกิดจากสันติสุขภายในไม่ต้องเสียทรัพยากรเลย

                                   ไม่ต้องใช้อาวุธ ใช้เพียงแค่ใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงธรรมะภายในตัว

                                          ถ้าเราทำคนเดียว สันติภาพที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ในวงแคบ

                                           เราทุกคนต้องร่วมมือกัน คนใดคนหนึ่งทำไม่ได้

                           และหลายคนทำก็ยังไม่สำเร็จ ต้องทุกคนทำ ทุกคนจะต้องร่วมมือกันทำ

                                    ต้องช่วยกันทำทั่วโลก เป็นวิธีที่ประหยัดสุด ประโยชน์สูง

                                  ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลย แค่หลับตาเบาๆ ผ่อนคลายสบาย

 

                    ตะวันธรรม

                    จากหนังสือ : "การเดินทางสู่ความสุข"

 

Manner of Peace

 

Everyone can create peace through meditation because it is effective and does not require many resources. Creating peace is much cheaper than waging wars. Wars waste a lot of money and lives, but peace does not require resources or weapons. We just have to focus our minds to attain the Dhamma within. But if we do it only on our own, peace will not reach far. We all need to cooperate. One person cannot make it happen nor can several people. Everyone throughout the entire world must make a concerted effort to help.


The Sun of Peace