สุดยอดของบุญ

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2556

 

สุดยอดของบุญ คือ "การฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง" 
แม้ว่าใจคนเราจะไม่ค่อยอยู่นิ่ง 
พร้อมที่จะท่องเที่ยวตลอดเวลา 
บางครั้งล่องลอยไปจนตามไม่ทัน 
ผู้ที่ไม่ระวังรักษาใจ ปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปเช่นนั้น 
จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย
และไม่มีความสุขเลย

หากเรารู้เท่าทันธรรมชาติของใจ เราก็ไม่ควรท้อถอย 
ให้หมั่นนำใจให้มาหยุดมานิ่ง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ 
เราจะพบกับความสุขที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิต

และการหยุดนิ่งนี้ ยังทำให้ชีวิตของเรา
เจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำอีกด้วย

 

พระเทพญาณมหามุนี