ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2556

ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ

แม้ว่าจะเจ็บป่วย  นอนดึก งานล้น
หรือมีเรื่องกลุ้มใจก็ตาม
เราต้องมีเวลาหลับตาทำสมาธิ
ถ้าง่วงก็ให้หลับ เมื่อยก็ขยับ ฟุ้งก็ให้ลืมตา
ปัญหามีเราก็แก้กันไป ปฏิบัติธรรมกันต่อไป
เพราะทำแล้ว... เราจะพบทางออก ขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น

ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "ในที่สุด..คุณก็ชนะ"
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

Meditate Consistently

Despite illness, lack of sleep, heavy workloads and worry, there should always be time available for meditation.
While meditating, we can take a nap when we are sleepy, change our position to ease the pain, and open our eyes when we are distracted.
There will always be problems in life but we should continue to meditate since it can lead us to solutions.
This is why we should meditate consistently.

The Sun of Peace
from the book : "At Last You Win"
25 July 2549 B.E.

ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ