พุทธวิธีวางแผนการเงิน

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2556

พุทธวิธีวางแผนการเงิน 

เมื่อหาเงินได้มาแล้ว 
พระพุทธองค์ทรงให้
แบ่งเงินเป็น 4 ส่วน
แต่ให้แบ่งใช้เป็น 3 งบ

1) เงินส่วนแรก – สำหรับงบใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

คืองบเลี้ยงดูพ่อแม่ กับ งบใช้สอยบริโภค 
โบราณเรียกว่า "ใช้หนี้เก่า" กับ "ทิ้งลงเหว"

2) เงินส่วนที่สองกับสาม – สำหรับงบลงทุน

คืองบลงทุนในอาชีพ กับ งบให้การศึกษาลูก
โบราณเรียกว่า "ให้เขากู้" (คนละความหมายกับออกเงินกู้)
ในที่นี้หมายถึงการลงทุนเพื่ออนาคต คือลงทุนกับงานและลงทุนกับคน

3) เงินส่วนที่สี่ – สำหรับงบฉุกเฉินในคราวมีภัยอันตราย

คืองบรักษาพยาบาล กับ งบทำบุญ
โบราณเรียกว่า
"ใส่ปากงู" กับ "ฝังดินไว้"

ท่านเรียกรวมเป็นปริศนาธรรมว่า 
ใช้หนี้เก่า – ทิ้งลงเหว – ให้เขากู้ – ใส่ปากงู – ฝังดินไว้
แต่สมัยนี้เรียกว่า “แผนการเงิน” หรือ “วินัยการเงิน”

ถ้าจะเทียบตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆ 
หากเราหาเงินได้ 100 บาท 
แผนการเงินของเราก็คือ

1) แบ่งไว้ 25 บาท เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
คือให้พ่อแม่ 12.50 บาท 
ใช้สอยบริโภค 12.50 บาท

2) แบ่งไว้ทำงาน 50 บาท 
คือ เพื่องานอาชีพ 25 บาท 
เพื่อการศึกษาของลูก 25 บาท

3) แบ่งไว้ยามฉุกเฉิน 25 บาท 
คือ ค่ารักษาพยาบาล 12.50 บาท 
เพื่อสร้างบุญ 12.50 บาท

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เงิน 100 บาทนั้น
หากทำตามวินัยการเงินที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้
เราสามารถทำอะไรได้มากทีเดียว
เพราะเพียงแค่เอารายได้ปัจจุบันคูณเข้าไป 
เราก็จะเห็นตัวเลขตามแผนการเงินนี้ทันที

เช่น ถ้ารายได้ 10,000 บาท ต่อเดือน
แผนการเงินที่ได้ ก็คือ

1) งบใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 2,500 บาท ต่อเดือน 
(ให้พ่อแม่ 1,250 บาท ใช้สอย 1,250 บาท)

2) งบลงทุน 5,000 บาท ต่อเดือน 
(ทุนอาชีพ 2,500 บาท ทุนการศึกษาลูก 2,500)

3) งบฉุกเฉิน 2,500 บาทต่อเดือน 
(ค่ารักษาพยาบาล 2,500 บาท ทำบุญ 2,500 บาท)

เมื่อเรามีวินัยการเงินแบบนี้ 
กับการบริหารรายได้ประจำ 10,000 บาทต่อเดือน
เราก็จะรู้อนาคตทางการเงิน
ใน 1 วัน 1 เดือน 1 ปี ของตัวเองทันที

จากนั้น เมื่อเรามองไปไกลๆ อีกหลายสิบปี 
ก็จะเห็นตัวเลขการเงินในวัยชราขึ้นมาทันทีเช่นกัน

ซึ่งนี่เป็นการเทียบเคียงกับแผนการเงิน
ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แบบง่ายๆ 
ถ้าหากเรามีวินัยตามนี้ ก็จะมีเงินเหลือเก็บ 
เงินฉุกเฉิน และเงินทำบุญต่อปีเพิ่มขึ้นเอง

คนฉลาดไม่ใช่แค่หาเงินเก่งเท่านั้น
แต่ต้องฉลาดในการวางแผนใช้เงินด้วย
ถึงจะเป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
ส่วนใครที่เกิดผิดพลาดทางการเงินไปแล้ว
ขอเพียงใจแข็งทำตามพระพุทธองค์ไปสักพัก
ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง