ชนะใจ Win Their Hearts

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2556

 

ชนะใจ

Win Their Hearts

หากเราอดทน ให้อภัย และทําแต่ความดี ก็จะสามารถชนะใจเขาได้ในที่สุด เป็นวิธีการที่ถูกต้องทีเดียว เหมือนแก่นจันทน์ ตอบแทนคมขวานด้วยความหอม เมื่อขวานฟันไปที่แก่นจันทน์จนขาดกระเด็น ความหอมกลับติดขวานนั้นมา

แม้ใครจะร้ายกับเราก็ให้เรา ทําแต่ความดีตอบแทน ในที่สุดก็เป็นชัยชนะอย่างถาวรและยั่งยืน คือชนะใจกัน เมื่อชนะใจแล้วเราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง คือได้ความรักและความปรารถนาดี กลับคืนมา

ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "ในที่สุด..คุณก็ชนะ"
22 มิถุนายน พ.ศ. 2549

Win Their Hearts
    
The way to win over the hearts of other people who are unkind to us is to learn to forgive and forbear. Similar to chopping sandal wood with an axe, even though an axe is used to cut through the sandal wood harshly, it receives fragrance on its blade in return.

Likewise, no matter what others do to hurt us, we should do only good deeds in return, and we will win over their hearts in time. It will be a permanent and sustainable victory which will be rewarded with love and best wishes.

The Sun of Peace
from the book : "At Last You Win"
22 June 2549 B.E.