คนจีน เชื่อว่า

วันที่ 10 ตค. พ.ศ.2556

 

คนจีน เชื่อว่า

 

ภูเขา มีความสูง 

น้ำมีความลึก

ไม่ต้องไปเทียบเหมือนคน

แต่ละคนก็มีข้อดีของตัวเอง

ลมมีอิสระของลม 

 

เมฆ มีความอ่อนโยนของเมฆ

ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบกัน

คนก็มีบุคลิกของตัวเอง

 

สิ่งที่เห็นว่าสนุก.......ก็ไปตามหา

สิ่งที่เห็นว่าคุ้มค่า.....ก็ไปเฝ้ารอ

 

สิ่งที่เห็นว่าเป็นความสุข 

ก็ควรหวงแหนไว้

ปฏิบัติตามจิตได้ 

ก็ไม่เสียใจในชาตินี้....

 

ชีวิตคนมี 1 ทางเดินของตัวเอง

แต่มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง

สุขภาพกาย สุขภาพจิต

 

ชีวิตคนมี 4 ทุกข์

มองไม่ทะลุ

สละไม่ลง

แพ้ไม่เป็น

ปล่อยวางไม่ได้

 

คนเรามีทรัพย์สมบัติอยู่ 6 สิ่ง

1.ร่างกาย

2.ความรู้

3.ความฝัน

4.ทัศนคติ

5.ความเชื่อมั่น

6.ความกล้าหาญ

วันนี้ เป็นวันเพื่อนแห่งโลก

ส่งให้เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ 

คิดถึงใคร.  

ส่งให้คนนั้น