คนมีปัญญาควรสั่งสมแต่ความดี

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2557

 

คนมีปัญญาควรสั่งสมแต่ความดี

 

แม้เป็นความดีเพียงเล็กน้อย ก็ควรสั่งสมเอาไว้ 
อย่าได้ดูถูกบุญ เพราะบุญเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้เราประสบความสุขความ สำเร็จในชีวิต 
ถ้ามีบุญอะไรมาถึง ก็ขวนขวายทำกันให้เต็มที่ 
อย่าดูหมิ่นบุญเล็กน้อยว่าจะไม่ให้ผล 
เหมือนน้ำหยดทีละหยด ยังสามารถทำให้น้ำ
เต็มตุ่มได้ ดังนั้นผู้มีปัญญาพึงสั่งสมบุญให้เยอะๆ 


 

ธรรมะเพื่อประชาชน