พระธุดงค์มาโปรด

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2557

 

พระธุดงค์มาโปรด

ด้วยคณะกรรมการจัดโครงการธุดงค์ธรรมชัย ได้ตระหนักถึงโอวาทอันทรงคุณค่ายิ่ง ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังว่า

“พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน เพื่อความเอ็นดูแก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”

ซึ่งเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่า และเป็นภารกิจสำคัญที่พระพุทธองค์ได้ทรงมอบไว้ให้แก่พุทธบุตรคือ พระภิกษุสงฆ์ แม้กาลเวลาจะผ่านไปยาวนานเพียงใดก็ตาม พระภิกษุสงฆ์ยังคงตระหนักถึงภาระกิจอันสำคัญนี้ที่จะต้องจาริกไปเพื่อนำประโยชน์สุขไปให้แก่ชาวโลกในทุกสารทิศ และเพื่อเป็นการประกาศธรรมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวเป็นที่พึ่งอันทรงคุณค่าแก่ลูกหลานสืบต่อไป

พระเดชพระคุณหลวงปู่ สด จนฺทสโร วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี พระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมบรูณ์พร้อมไปด้วย คุณธรรมและคุณวิเศษ ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย ศิษยานุศิษย์ทั่วโลก ต่างพร้อมใจกันสละทรัพย์หล่อองค์ท่านขึ้นมาด้ดวยทองคำบริสุทธิ์ ดุจท่านยังคงมีชีวิตอยู่ และบัดนี้รูปหล่อทองคำได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนเทวรถอันงดงาม นำขบวนพระธุดงค์จำนวนกว่า ๑,๑๒๙ รูป เดินธุดงค์ย้อนรอยเส้นทางการสร้างบารมีของหลวงปู่ท่าน ซึ่งเรียกกันว่า “เส้นทางมหาปูชนียาจารย์” อันประกอบไปด้วย 

๑.    สถานที่เกิด คือ สถานที่เกิดรูปกายเนื้อ: อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี อำเภอ                สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี

๒.    สถานที่บวช คือ วัดสองพี่น้อง อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี

๓.    สถานที่บรรลุธรรม คือ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ตำบลบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี

๔.    สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก คือ วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

๕.    สถานที่ปักหลักงานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย คือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครฯ

๖.    สถานที่สืบสานขยายงานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก คือ วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

การที่ทุกท่านได้มาร่วมต้อนรับให้กำลังใจแก่คณะพระธุดงค์จำนวนมากขนาดนี้ มีเพียงปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น ย่อมที่จะได้รับผลบุญอันมหาศาล เป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว จะอยู่ ณ แห่งหนใด ย่อมที่จะได้รับการต้อนรับเชิดชูเป็นอย่างดี อุปสรรคนานัปการก็จะมลายหายสูญ สุขภาพจะสมบรูณ์แข็งแรง อายุขัยยืนยาว จิตใจจะสูงส่งสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได่โดยง่าย จะดำเนินอยู่บนเส้นทางชีวิตที่ดีงาม ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป 
             

กราบอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้