ต้องทำทุกวัน

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2557

ต้องทำทุกวัน

 

ต้องทำทุกวัน 

 

การปฏิบัติธรรม จะต้องทำให้ได้ทุกวัน
อย่าได้ขาดเลย แม้แต่เพียงวันเดียว
ไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยไข้ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ตาม
อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม
 
 การปฏิบัติธรรม คือ "กรณียกิจ"
กิจที่ควรกระทำหรือต้องทำ
เป็นงานที่แท้จริงของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์
นอกนั้นเป็นงานรองลงมา
 
 ถ้าเรามัวแต่ทำมาหากินอย่างเดียว
แม้มีทรัพย์เป็นแสนล้าน
ก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลย
มีแต่ความสุขหลอก ๆ ที่มีคนมาพะเน้าพะนอ
หรือเรามีวัตถุสนองความต้องการของใจได้บ้าง
แต่มันก็ไม่สมบูรณ์
 
 การปฎิบัติธรรมนี้ แม้ทรัพย์ภายนอกจะน้อย
แต่ชีวิตของเราจะเต็มเปี่ยม
ไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนยากจนเลยตะวันธรรม 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร