ความรัก...ที่แท้จริง

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

ความรัก...ที่แท้จริง
 

          ใครๆในโลก ก็ต้องการความรักที่แท้จริง กันทั้งนั้น

ความรักที่แท้จริง อยู่ที่ไหน อยู่ไม่ไกล อยู่ในใจตัวเอง

● พระบรมโพธิสัตว์ ใช้เวลาแสวงหา ความรักที่แท้จริง ให้กับตนเอง กว่า 20 อสงไขย

จนกระทั่งบรรลุธรรม รู้แจ้งเห็นจริง
ในความรักที่แท้จริง ยิ่งขึ้น

พระพุทธองค์ จึงปรารถนา จะให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้มีความรักอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับพระองค์

● พระพุทธองค์ ทรงมอบธรรมะ ไว้เป็นตำรับตำรา สำหรับเอาชนะอุปสรรค ของความรัก

ให้ไว้เป็นอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ ในการแก้ไขปัญหา

เพราะ...ความรักที่แท้จริง คือ
ความปรารถนาดี ที่จะให้ตนเอง และ บุคคลที่รัก
มีเส้นทางสวรรค์ และ นิพพาน...นั่นเอง

 


12 กุมภาพันธ์ 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม