บุญ กับ คำอธิษฐาน

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

บุญ กับ คำอธิษฐาน

 

                เราตั้งจิตอธิษฐานอย่างไร พลังบุญซึ่งเป็นกระแสบุญธาตุ อันบริสุทธิ์  ก็จะส่งเอาไปใช้ ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ตามความปรารถนาของเรา


                ถ้าเราตั้งความปรารถนาใหญ่ กำลังบุญก็จะต้องพอเหมาะ พอสมกัน เช่น ปรารถนาเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กำลังบุญ ก็ต้องเปี่ยมบริบูรณ์ทั้ง 30 ทัศ จึงจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ (shiny)เพราะฉะนั้นพระบรมโพธิสัตว์ จึงไม่ได้ทำบุญครั้งเดียว อธิษฐานครั้งเดียว แต่ทำนับครั้งไม่ถ้วน นับชาติไม่ถ้วน

 


ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร