ฝึกทำซ้ำ ๆ

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2558

 

ฝึกทำซ้ำ ๆ

 

  ฝึกทำซ้ำ ๆ เราก็ ต้องฝึกให้ทำได้จริง ๆ
เห็นจริงแจ่มแจ้งจริง ๆ ถ้าเราเป็นองค์พระแล้ว
จะง่าย     เพราะเราเป็น พระธรรมกาย  ใจเราจะ
อยู่แต่ภายใน   ใจจะไม่ติดเรื่องหยาบ ๆ ภาย -
นอกเลย  ให้สังเกต มิเตอร์  พอถึงตรงนั้นมัน
ต้องชัดใสสว่าง  มีความ สุข  บริสุทธ์ สบาย
เห็นแจ้ง  รู้แจ้ง

 

  พระเทพญาณมหามุนี

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร