ถ้ารักตัวเอง

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2558

 

 ถ้ารักตัวเอง

 

 ถ้ารักตัวเอง

 ก็ต้องขยัน

  อย่าเกียจคร้าน

 ในการทำใจหยุดนิ่ง

ถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักวิชชา

และมีความเพียร

ต้องเข้าถึงกันทุกคน

ที่ไม่เข้าถึงเพราะขี้เกียจ

 หรือขยันทำแต่ไม่ถูกวิธี


     "คุณครูไม่ใหญ่"