ในการกระทำสิ่งต่าง ๆ

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2557

 

 

ในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ต้องเน้นให้ความสำคัญกับ


   "ชั่วโมงแรก" กับ "ชั่วโมงสุดท้าย" ของวันนั้น เป็นอะไรที่สำคัญมาก
ชั่วโมงแรกจะเป็นดังหางเสือ หรือเข็มทิศ ที่กำหนดเป้าหมายของวันนั้น ทำให้ในระหว่างไม่เลื่อนลอย หรือสะเปะสะปะ  ชั่วโมงสุดท้ายจะเป็นตัวสรุปเรื่องราวของทั้งวันนั้น ทำให้เรามองออกว่าที่ทำมาตลอดทั้งวันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่า และจะได้เป็นแนวทางในการวางแผน ดำเนินสิ่งต่าง ๆ ในวันถัด ๆ ไป ที่สำคัญต้องทำให้ได้อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนไว้ว่า

   "ใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จ" "ถ้าใจอยู่ฐานที่เจ็ดทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบาย ๆ" เพราะใจใสใจสบาย เป็นใจที่ปลอดกังวลในเรื่องราวต่างๆ เป็นใจที่หยุดนิ่ง เป็นใจที่บริสุทธิ์ มีอานุภาพทำอะไรก็สำเร็จอย่างง่ายๆ เลย" กายสบาย ใจสบาย ก็ง่าย นิดเดียว
             

 

  (พระเทพญาณมหามุนี)