อดีตมนุษย์

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2558

 

อดีตมนุษย์

 

สัตว์ต่างๆในโลกนี้
ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ ๒ เท้า, ๔เท้า, สัตว์ปีก เป็นต้น
ล้วนก็คืออดีตมนุษย์
ที่ดำเนินชีวิตผิดพลาด ผิดกฎแห่งกรรม
.....อยู่ในภูมิของอบาย.....

 

 

๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)