ประมาณในคำพูด

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2549

 

 

 

“ไม่ควรพูดจนเกินกาล ไม่ควรนิ่งเสมอไป

เมื่อถึงเวลาก็ควรพูดพอประมาณ ไม่ฟั่นเฝือ”

 

ขุ. ชา. มหา. ๒๕/๓๓๘