"เพื่อนแท้ ใน..สังสารวัฏ"

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2557

 

 

 

"เพื่อนแท้ ใน..สังสารวัฏ"

 


บุญนี้แหละ คือ..เพื่อนแท้
ของการเดินทางไกลในสังสารวัฎ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่มั่นคง และซื่อตรง เหมือนบุญที่เราได้ทำไว้ ให้ตระหนักอย่างนี้

หมั่นเตือนตนเองบ่อยๆ เราจะได้ไม่ประมาทในการสร้างบุญ หากเราขวนขวายในบุญกุศล กันอย่างเต็มที่ ตลอดเวลา ชีวิตของเราก็จะสมปรารถนา ได้เข้าถึงพระนิพพานโดยเร็ววัน "

 

 


"ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่"