ให้สังเกตในชาตินี้

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2557

 

 

 

ให้สังเกตในชาตินี้
 

       ในสังสารวัฏนี้ไม่มีอะไรใหม่  ถ้าเราอยากรู้ว่า อัธยาศัยหรือจริตของเราในชาติที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ก็ให้สังเกตในชาตินี้แหละ ว่าเราเป็นอย่างไร 

เพราะนิสัยในชาติที่แล้ว มันยังติดมาชาตินี้อยู่  สิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้มันก็ติดมาชาตินี้อีก  ซึ่งการจะแก้ไขนิสัยไม่ดีในปัจจุบันนี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปนั้น ต้องอาศัยความมุ่งมั่นที่จะฝึกหัดขัดเกลาตนเองชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียว  เราจึงจะได้นิสัยที่ดีขึ้นทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไป

ให้ตระหนักว่า เราเกิดมาเพื่อปรับปรุงตนเองมาแก้นิสัยหรืออัธยาศัยที่ไม่ดี  ที่มันติดตัวมาข้ามชาติให้ดีขึ้น 
โลกมนุษย์เป็นที่เดียวที่สามารถแก้นิสัยได้  อย่างสวรรค์ก็เป็นที่เสวยผลบุญ  อบายภูมิก็เป็นที่เสวยผลบาป  มีแต่โลกมนุษย์เท่านั้น ที่เป็นภูมิที่สามารถสร้างบุญสร้างความดีและแก้นิสัยไม่ดีในตัวเราได้ 

เหมือนเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องเข้าโรงพยาบาล หรือรถเสียก็ต้องเข้าอู่ จะไปซ่อมที่ห้างสรรพสินค้า หรือจะไปซ่อมที่ไหนก็ไม่ได้ นี้คือเป็นความจริงที่ต้องรู้และอย่าดูเบากันเพราะว่าโลกมนุษย์นี้สำคัญจริงๆ  เป็นที่ที่จะแก้ไขตัวเองกันได้ เพราะในปรโลกหมดสิทธิ์แล้ว