มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 17 ฆราวาสได้ธรรมกายก็เป็นทักขิไณยบุคคล

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2557

 

 

มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 17

ฆราวาสได้ธรรมกายก็เป็นทักขิไณยบุคคล
      

 

          บัดนี้เจ้าภาพได้... พากันมาบริจาคทานแก่ พระภิกษุสามเณร ณ พระอารามวัดปากน้ำนี้ ถูกผู้เป็นทักขิไณยบุคคลหลายสิบด้วยกัน  ทักขิไณยบุคคลมีกว่า 80 คน เป็นพระบ้าง เป็นเณรบ้าง เป็นอุบาสกบ้าง เป็นอุบาสิกาบ้าง ... 

        การบริจาคทาน ถ้าถูกทักขิไณยบุคคล ก็เป็นผลยิ่งใหญ่ไพศาล ถ้าไม่ถูกทักขิไณยบุคคลแล้ว ผลนั้นก็ทรามต่ำลง ...

ทักขิไณยบุคคลมี 9 จำพวก

พระอรหัตผล จำพวกที่ 1 ขั้นสูง

พระอรหัตมรรค เป็นขั้นที่ 2 รองลงมา

พระอนาคามิผล เป็นขั้นที่ 3 ตามลำดับ

พระอนาคามิมรรค เป็นขั้นที่ 4

พระสกทาคามิผล เป็นขั้นที่ 5

พระสกทาคามิมรรค เป็นขั้นที่ 6

พระโสดาปัตติผล เป็นขั้นที่ 7

พระโสดาปัตติมรรค เป็นขั้นที่ 8

       โคตรภูบุคคลผู้ที่มีธรรมกาย เป็นหญิงเป็นผู้ชาย เป็นเด็กเป็นเล็ก เป็นพระเป็นเณร ไม่เข้าใจ เรียกว่าทักขิไณยบุคคลทั้งนั้น

 

ทักขิไณยบุคคลนั่นแหละ เป็นบุคคลผู้ควรซึ่งทาน ทานสมบัติเป็นเครื่องเจริญผล
 

 

 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์ : กัณฑ์ 6 หน้า 3-4