เอาตัวให้รอด

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
เอาตัวให้รอด


    เรื่องของชีวิตมันซับซ้อน
เราอย่ามีชีวิตอยู่เพียงแค่ เพื่อ..ความอยู่รอด
เก่งในเรื่องทำมาหากิน อย่างเดียว...มันไม่พอ

   ต้องเอาตัวให้รอดด้วย
รอดจากอบาย รอดจากภัยในวัฏสงสาร
รอดขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ และ
รอดจากกิเลสอาสวะไปสู่นิพพาน
 
 
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร