ประมวลภาพพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32

วันที่ 13 เมย. พ.ศ.2557