ประมวลภาพพิธีจุดเทียนใจ เพื่อสันติภาพโลก ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 14 เม.ย 57

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2557