ธรรมะอยู่ที่ไหน?

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2557

 

ครูไม่เล็ก : ธรรมะอยู่ที่ไหน?
คุณยาย : คุณ คุณไปเรียนเมืองนอกมาแล้ว คุณเจอไหมธรรมะ
ครูไม่เล็ก : ไม่เจอครับ
คุณยาย : นั่นล่ะ เขาจะไปกี่สิบประเทศ กี่สิบรอบ เขาก็ไม่มีวันเจอ เพราะธรรมะอยู่ในตัว


พระพุทธองค์  : เพราะธรรมะอยู่ในตัว
ธรรมะนี้ประณีตนัก คนมีปัญญาจึงจะเข้าใจ ต้องมองเข้าไปในตัวเอง


ไม่มีใครปกครองใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ละคนต้องปกครองตนเองโดยธรรม บ้านเมืองจึงสงบสุข...
ธรรมะอยู่ในตัว....ให้เราค้นธรรมะในตัวเถอะ ถ้าไม่ค้นธรรมะในตัว ปกครองใครด้วยธรรมไม่ได้


ถ้าหมื่นๆ คนนั่งธรรมะนิ่งๆ พร้อมกันทั้งกรุงเทพฯ  หลวงพ่อว่า..แผ่นดินจะไหว เพราะอำนาจแห่งความหยุดความนิ่ง


โลกต้องการตัวอย่างของการหยุดการนิ่ง เราจะไปอยู่ที่ไหน ให้ทำยิ่งๆ ขึ้นไป


หลวงพ่อเคยถามยาย ถ้าคนใจหยุดนิ่ง แต่แม้ไม่เข้าถึงธรรม อะไรจะเกิดขึ้น ยายตอบว่า โลกจะสงบขึ้นแน่นอน....เป็นอาทิ

 


พระธรรมเทศนา พระราชภาวนาจารย์
20/04/57