ยิ่งอายุมากเข้าๆ เราจะรู้เองว่า ข้างหน้านี่ไม่มีอะไร

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
...ยิ่งอายุมากเข้าๆ เราจะรู้เองว่า ข้างหน้านี่ไม่มีอะไรมีแต่ข้างหลังว่า ถ้าท่านทำความไม่ดีเอาไว้เมื่อเหลียวกลับไปดูแล้วใจห่อเหี่ยวทางธรรมะเรียกว่า "วิปฏิส...าร" คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นเครื่องตอบสนอง
 

...แต่ถ้าใครทำสิ่งที่ดีๆ เอาไว้อย่างที่หลวงพ่อว่ามานึกถึงเมื่อไร เหลียวหลังไปดูเมื่อไร มันชื่นใจเมื่อนั้นท่านใช้คำว่า "ปีติ" เป็นเครื่องตอบสนองนี้เป็นเรื่องสำคัญนัก
 
 

...คุณครูไม่เล็ก...