กว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2558

 

กว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้
มันยากมาก...แต่ตายง่าย
ดังนั้นจะต้องรีบ
สร้างบุญบารมีกันให้เยอะๆ

 

๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ชีวิตในสังสารวัฏ
มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่บังคับเราอยู่
ถ้าสั่งสมบุญ...ชีวิตก็รุ่งเรือง
ถ้าสั่งสมบาป...ชีวิตก็ร่วงโรย

 

๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

บุญเก่าที่เราทำมา
เปรียบเหมือนต้นไม้ที่ปลูกมานานแล้ว
พร้อมที่จะออกดอกออกผล


๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)