ไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญ

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2557

 
 
ไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญ
 

       บางคนอ้างว่าไม่ค่อยมีเวลาจะไปทำบุญถ้ามีข้อจำ-
  กัดเรื่องเวลาจริงๆ แต่ใจอยากทำก็ให้ฝากไปได้ แต่จริง
  แล้วมีข้อคิดนิดหนึ่งว่า โลกปัจจุบันทุกคนต่างมีงานยุ่ง
  ทั้งนั้น ทั้งเข้าเน็ต  เช็คข่าว เข้าเครือข่ายสังคมสู่โลก
  ของโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก งานมันรัดตัวไปหมดรู้สึกตัวเอง
  ยุ่งจริงๆไม่ได้แกล้งพูด


      ถ้ามีคอนเสริต์คณะดังๆที่ตนชอบมาแสดง  กลับ
  บอกว่าพอมีเวลาไปดูได้  คนชอบบอล  ถึงเทศกาล
  ก็นั่งดูได้ถึงตีสองตีสาม  อยู่ที่ว่าเราเห็นความสำคัญ
  หรือเปล่า เพราะคนเราเห็นความสำคัญของสิ่งใดก็จะ
  ให้เวลากับสิ่งนั้น แต่ละคนสามารถจัดสรรเวลาตัวเอง
  ได้ดีที่สุด


      ถ้าจัดสรรให้บุญกุศล หมั่นทำดี สร้างบุญกุศล สวด
  มนต์ นั่งสมาธิ ชีวิตเป็นระเบียบมากขึ้นสามารถใช้เวลา
  ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


      24 ชั่วโมง ใช้ทำความดีเต็มที่สัก 1 ชม. จะทำให้
   23 ชม.เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สมมุติเพิ่มเพียง20%
   เท่ากับได้เวลาเพิ่มมาอีกเกือบ 5 ชม.เพราะคุณภาพการ
   ใช้เวลาดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งคุ้มค่าสุดๆ
   ฉะนั้นใครยิ่งยุ่ง ยิ่งควรหาเวลาทำความดี


   เปิดพรมแดนโลกแห่งธรรม
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0012641509373983 Mins