"แค่ตั้งใจทำ..ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล"

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2557

 
"แค่ตั้งใจทำ..ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล"
 
 

ทุกอย่างหากไม่ลงมือทำด้วยตัวเองแล้ว
เราจะไม่รู้เลยว่า จะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง
ดังคำกล่าวที่ว่า
"คนที่ไม่เคยทำอะไรผิด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย"
การกระทำทุกอย่าง..
ย่อมมีผลจากการกระทำนั้นๆ และแน่นอนว่าไม่มีอะไรที่ได้มา...
โดยง่ายดาย ขอแค่เราตั้งใจมีความเพียรไม่ย่อท้อ
สักวัน..ความสำเร็จย่อมจะเป็นของเรา

 
 
 
---------------------------------------------
"ให้" ...ได้สุข
www.facebook.com/poramasajjo