"คนที่หาได้ยาก"

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2557

 
 
"คนที่หาได้ยาก"
 
 

คนเก่งในโลกมีมากมาย..
คนฉลาดก็มีมากมาย...

แต่จะหาคนเก่งและคนฉลาด
ที่อดทนสู้กับอุปสรรคและความยากลำบากนั้น
หาได้ไม่ง่ายเลย...

การทำงานในบางสถานการณ์..
คำว่า "สู้" อาจสำคัญกว่าคำว่า "เก่ง-ฉลาด"
เพราะถัา "สู้" ไม่ "อู้" งาน ก็ยังมีทางจะสำเร็จ

ดังนั้น เรานักสร้างบารมี มาฝึกตัวเอง
ให้เป็นทั้งคนเก่ง คนฉลาด และมีใจเป็นนักสู้กันเถอะ
 
 
 

ธีรนาถ
18 เมษายน 2557